Podaci kompanije

 

Pun naziv kompanije:  BIGZ školstvo d.o.o

Skraćeni naziv kompanije: BIGZ školstvo d.o.o

Sedište: Beograd

Adresa: Bulevar vojvode Mišića 17/lll

Matični broj: 20198664

PIB: 104603704

Broj tekučeg računa: ProCredit Bank 220-0000000060369-84

Copyright 2014 BIGZ školstvo - Podaci kompanije.
BIGZ školstvo © 2012