Nova izdanja za prvi i peti razred

 

 BIGZ školstvo vam prestavlja nova izdanja za prvi i peti razred osnovne škole.

  • Udžbenički kompleti po novom planu i programu nastave i učenja
  • Metodički priručnici – materijali za pripremu i izvođenje nastave bazirani na ishodima
  • Digitalni udžbenici i priručnici obogaćeni multimedialnim sadržajima
  • Kontrolni zadaci, testovi, posteri za učionice

SVA IZDANJA SU ODOBRENA

 

Ukoliko niste imali priliku da do sada dobijete promotivni primerak, na sledećem linku se možete prijaviti i poslaćemo vam vaš primerak.

PRIJAVA ZA PROMOTIVNI PRIMERAK

Nova izdanja za prvi razred

Matematika 1

Matematika-u-korice-novo    Matematika-rs1-korice-novo    Matematika-rs2-korice-novo    Korice-kontrolne-vezbe-sve Page 2

Autor: Sanja Maričić

• Udžbenik i Radna sveska u potpunosti koncipirani kao radni
• Aktivnost učenika u prvom planu
• Odabir sadržaja prema definisanim obrazovnim ishodima
• Primena matematičkih znanja u realnim situacijama
• Razvijanje funkcionalnih znanja
• Posebno osmišljene motivacione ilustracije
• Mnoštvo zadataka različitog tipa za sve nivoe znanja: tematski i logički zadaci, zadaci za samovrednovanje i rad u paru, zagonetke i zanimljivosti
• Prilog s nalepnicama

 Srpski jezik 1

 Bukvar-1-K1    citanka-K1    Bukvar-Nastavni-listovi-PRINT-K1    Srpski-1-KV-korica

Autori: Zorica Cvetanović, Suzana Koprivica, Danica Kilibarda

• Izdanje koje se već uspešno koristi u nastavi dopunjeno je prema novom Planu i
programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
• Koncept koji prati metodički tok časa
• Novine u Bukvaru: zadaci za predbukvarski period, stvaralački zadaci, dodatne vežbe čitanja,
kao i tekstovi za čitače, aparatura za bogaćenje rečnika, zadaci za proveru razumevanja
pročitanog teksta, upućivanje na rad u Nastavnim listovima uz Bukvar, tekstovi za
postbukvarski period, obogaćen ilustracijama
• Nastavni listovi uz Bukvar prate svaku lekciju u Bukvaru. Sadrži mnoštvo raznovrsnih
zadataka, gradiranih od lakših ka težim, kao i kreativne zadatke
• Čitanka sa osnovama pismenosti sadrži raznoliku metodičku aparaturu. Ističemo aparaturu
za razvijanje Jezičke kulture koja obuhvata razvijanje osnovne pismenosti učenika, odnosno
usavršavanje govorenja, slušanja, čitanja i pisanja
• Slovarica – nezameljivo didaktičko sredstvo u pročesu učenja čitanja i pisanja
• Nove Kontrolne vežbe u potpunosti prate udžbenički komplet

Srpski jezik 1

 Bukvar-novi-K1    Citanka-1-nova-K1    Bukvar-nastavni-listovi-novi-K1    Korice-kontrolne-vezbe-sve Page 1

Autori: Mirjana Stakić, Dragica Đurović, Vukica Jović

• Nov udžbenički komplet
• U potpunosti usklađen s novim planom i programom nastave i učenja
• Bukvar: Detaljna uputstva za pravilno pisanje slova; mnoštvo zadataka različitih tipova, gradiranih po nivoima; zadaci za proveru razumevanja pročitanog teksta; veliki broj jezičkih i govornih vežbi; visok nivo međupredmetne korelacije
• Čitanka: Bogata metodičko-didaktička aparatura; podstiče razvijanje kreativnosti, samostalnog i stvaralačkog rada kod učenika, kao i interaktivno učenje; visok nivo međupredmetne korelacije; mnoštvo ideja i mogućnosti za planiranje i izvođenje nastave; dodatni tekstove iz domaće lektire; podstiče razvijanje kreativnosti, znanja, veština, stavova, vrednosti i logičkog povezivanja i zaključivanja

Svet oko nas 1

 Son-1-udzbenik--K1    Son-1-rs-deo-1-K1    Son-1-rs-deo-2-K1    Korice-kontrolne-vezbe-sve Page 3

Autori: Sanja Blagdanić, Zorica Kovačević, Slavica Jović

• Udžbenik: pored naslova su izdvojene ključne reči; likovi dece koja kroz pitanja i dodatna istraživanja podstiču učenike na razmišljanje; važne reči u tekstu su istaknute ljubičastom bojom; posmatraj, pa zabeleži – odeljak sa ogledima; raznovrsna pitanja za proveru znanja

• Radne sveske: dva dela radne sveske prate udžbenički tekst; zadaci sa ikonicama koje upućuju decu kako treba da rešavaju zadatke; zadaci na podlogama u boji – provera i sistematizacija znanja iz date oblasti; zanimljive strane i strane za sečenje – predlozi i uputstva za rad

Muzička kultura 1

12-likovne-mape-

Autor: Dragomir Bratić

• Kratak osnovni tekst prate brojne ilustracije u funkciji boljeg razumevanja gradiva
• Nalozi za slušanje i izvođenje kompozicija
• Pitanja i zadaci za utvrđivanje
• Zanimljivosti
• Muzički bonton – pravila lepog ponašanja
• Da se podsetimo šta smo naučili – zabavne aktivnosti za obnavljanje
• CD sa muzičkim primerima

 

 

Likovna kultura 1

Likovno-1-K1

Autor: Kristinka Selaković, Katarina Trifunović

• Umetnica Milena Pavlović Barili vodi učenike kroz sadržaje udžbenika
• Jasan osnovni tekst i pažljivo osmišljeni zadaci
• Umetnička dela u funkciji učenja i učeničkog svaralaštva
• Zanimljivi likovni zadaci
• Ko pita ne skita – pitanja i zadaci za proveru naučenog
• Likovna slagalica – sistematizacija gradiva

 

  

 

 Engleski jezik 1

 Engleski-1-U-K1    Engleski-1-RS-K1

Autori: Dragana Makević, Blaga Delić

• Domaći autori obezbedili su da sadržaj udžbenika u potpunosti prati Program nastave i učenja
• Atraktivne ilustracije iz okruženja učenika
• Ikonice koje upućuju na vrstu zadatka
• Na kraju udžbenika su transkripti sadržaja kompakt-diska
• Usvajanje gradiva kroz metodički vođenu igru
• Raznovrsni zadaci prilagođeni uzrastu
• Sadržaj omogućava stalno praćenje napredovanja učenika
• Flash cards

Od ideje do proizvoda

Projektna-nastavaProjektni pristup nastavi u nižim razredima osnovne škole

Autori: Sanja Blagdanić, Miroslava Ristić, Ana Sarvanović

 

• Projektna nastava kao oblik obrazovno-vaspitnog rada kojim se razvijaju opšte međupredmetne kompetencije uz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija
• Kako se dolazi do teme projekta
• Predlozi različitih projekata

 

 

 

Nova izdanja za peti razred

Matematika 5

Matematika-5-K1MATEMATIKA 5, udžbenik sa zbirkom zadataka za peti razred osnovne škole


Autori: Ivan Anić, Radoje Košanin, Aleksandra Ravas

• Udžbenik je usklađen s novim planom i programom nastave i učenja za peti razred osnovne škole
• Učenicima približava matematičke sadržaje koje će moći da primene u rešavanju problema u svakodnevnom životu
• Koncipiran je tako da nastavnik može s lakoćom da organizuje problemsku i projektno orijentisanu nastavu
• Udžbenik razvija finansijsku i digitalnu pismenost

 

Srpski jezik i književnost 5

Citanka-5-K1    Gramatika-5-K1    Srpski-5-radna-sveska-K1

Nov udžbenički komplet: Čitanka sa zvučnom čitankom, Gramatika i Radna sveska

Autori: Olivera Radulović, Mirjana Stanić, Olivera Ćurčić, Vlado Đukanović, Dina Tomić Anić

• U potpunosti usklađen s novimplanom i programom nastave i učenja
• Koncept zasnovan na ishodima
• Savremeni dizajn i bogata likovna oprema u funkciji lakšeg usvajanja gradiva
• Autorski tim čine eminentni stručnjaci iz ove oblasti
• Čitanka: Bogata metodičko-didaktička aparatura; pitanja za analizu razvrstana prema nivoima; vertikalna i horizontalna korelacija, kao i korelacija s drugim predmetima; zadaci koji motivišu na različite vrste individualnog i grupnog rada; dodatni zanimljivi sadržaji; jasno istaknuti književno-teorijski pojmovi, objašnjeni razumljivim jezikom; nepoznate reči obogaćene fotografijama; zvučna čitanka
• Gramatika: Gramatički sadržaji izloženi jednostavnim i razumljivim jezikom; veliki broj oprimera za svaku obrađenu jezičku pojavu; primeri povezani sa svakodnevnim životom; pitanja za proveru znanja razvrstana prema nivoima postignuća

Biologija 5

Biologija-5-K1Autor: Dejan Bošković


• Usvajanje osnovnih bioloških pojmova kroz spiralni program učenja
• Strukturne komponente udžbenika podržavaju aktivno i smisleno učenje
• Koncept je takav da omogućava ostvarivanje definisanih ishoda kroz jasan i suštinski važan tekst
• Sadržaji podstiču grupni rad i individualizovanu nastavu
• Posebno se vodilo računa o motivaciji učenika ‒ celokupni sadržaj je takav da konstantno aktivno uključuje učenike time što ispituje njihova interesovanja, iskustva i „uvlači“ ih u aktivnosti koje ih duboko mentalno angažuju

 

Istorija 5

Istorija-5-K1Autor: Vesna Lučić

 

• Usklađen s novim programom i planom nastave i učenja
• U udžbenik je integrisana istorijska čitanka
• Veliki broj karti, fotografija i ilustracija doprinose jasnoći i razumevanju informacija u udžbeniku
• Udžbenik sadrži pitanja i predloge na osnovu kojih se mogu raditi projekti i grupne rasprave

 

 

 Geografija 5

Geografija-5-K1    Atlas-geografija-korice

Autori: Biljana Kolaček, Aleksandra Jovičić

• Udžbenik je usklađen s novim planom i programom nastave i učenja za peti razred osnovne škole
• Udžbenik omogućava ostvarivanje ishoda predviđenih za predmet Geografija
• Novi sadržaji su prezentovani na zanimljiv i razumljiv način, a udžbenik je prilagođen uzrastu učenika
• U udžbeniku se nalazi veliki broj zanimljivosti iz Srbije koje datu temu povezuju s našom zemljom
• Geografski atlas prati udžbenike geografije od 5. do 8. razreda
• Atlas sadrži 126 geografskih, političkih i tematskih karata, podatke o vasioni, zanimljive statističke podatke i zastave

Informatika i računarstvo 5

informatika-K1PRVI ODOBREN UDŽBENIK U SRBIJI USKLAĐEN S NOVIM PROGRAMOM NASTAVE I UČENJA!

Autori: Marina Petrović, Zorica Prokopić i Jelena Prijović

• Podržava aktivno učenje i ostvarivanje definisanih ishoda
• Omogućava međupredmetno povezivanje
• Koncipiran tako da podstiče algoritamski način razmišljanja

 

 

 

 Tehnika i tehnologija 5

Tehnicko-K1Autor: Svetlana Vučetić

• Udžbenički komplet sadrži udžbenik i komplet materijala
• Udžbenik je usklađen s novim planom i programom nastave i učenja za peti razred osnovne škole
• Novi sadržaji su prezentovani na zanimljiv i razumljiv način, a udžbenik je prilagođen uzrastu učenika
• Udžbenik razvija preduzetničke kompetencije učenika
• U kompletu materijala nalazi se 12 predloga vežbi, a materijala ima dovoljno za sve izvođenje svih vežbi

 

 

Likovna kultura 5

Likovnoi-5-U-К1Autor: Milivoj Miško Pavlović

• Udžbenik usklađen s novim Programom nastave i učenja
• Podržava aktivno učenje i ostvarivanje definisanih ishoda
• Omogućava međupredmetno povezivanje

 

 

 

 

 

 Muzička kultura 5

Muzicko-5-K1Autor: Maja Obradović

• Nov udžbenik Muzičke kulture
• U potpunosti usklađen s novim planom i programom nastave i učenja
• Bogata i inovativna metodičko-didaktička aparatura
• Savremen dizajn i bogata likovna oprema u funkciji lakšeg savladavanja i usvajanja gradiva
• Veliki broj muzičkih primera na pratećem CD-u

 

 

 

 Engleski jezik 5

English-5--udzbenik-K1    Engleski-5 RS-К1

Autori: Blaga Delić, Dragana Makević, Dragana Pavlović

• Jednostavna i pregledna koncepcija
• Uvodni deo, razrada, zadaci za vežbanje i transfer/personalizaciju kroz iskustva učenika
• Tekstovi i dijalozi ̶̶̶̶̶ primereni uzrastu učenika
• Ikonica koja ukazuje na audio-zapis na CD-u
• Zadaci koji podstiču istraživanje i donošenje zaključaka
• Za proveru različitih nivoa znanja
• SELF CHECK – strane za sistematizaciju i samoproveru znanja

Nemački jezik 5

91807-5-U N1    Nemacki-RS-K1

Autor: Marija Travica

• Odmerena progresija u uvođenju novih jezičkih struktura i novog vokabulara
• Raznovrsni tekstovi (dijalozi, narativni tekstovi)
• Raznovrsni tipovi zadataka
• Mnoštvo vežbi uz slušanje audio-zapisa sa CD-a
• Istaknuta jezička pravila
• Zadaci u potpunosti prate sadržaje iz udžbenika
• Svaka lekcija u radnoj svesci završava se stranicom za samovrednovanje (i u skladu je sa zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike)

Copyright 2014 BIGZ školstvo - NOVOSTI.
BIGZ školstvo © 2012